رستوران اعلا – برندسنتر

دیوارسبز اجرا شده در رستوران اعلا با پوشش گیاهی متنوع در سه مقطع جداگانه  هم زمان با یک سیستم آبیاری و تغذیه .

سال اجرا :۱۳۹۶

متراژ: ۵۵ مترمربع

محل اجرا : تهران فرمانیه – برندسنتر رستوران اعلا

سایر پروژه های انجام شده