فوروت جویس بونو

دیوارسبز اجرا شده پیرامون فوروت جویس بونو . با حداقل ضخامت بسترکاشت بدون نیاز به نگهداری مدام.

سال اجرا : ۱۳۹۶

متراژ : ۱۸مترمربع

محل اجرا: سعادت آباد – مجتمع تجاری اداری اپال OPAL

سایر پروژه های اجرا شده