دیوارسبز دنیای شکلات

در این پروژه طراح با فکر هوشمندانه ای دیوارسبز را پشت کانتر فروش درنظر گرفته زیرا حس بسیارخوبی به مشتریان هنگام تسویه حساب القا میکند و با ایجاد ذهنیت خوب باعث جذب مجدد مشتری به دنیای شکلات میشود.

سال اجرا : 1398

متراژ : 20 مترمربع

محل اجرا : تهران بلوار اندرزگو

سایر پروژه های دیوارسبز