فکورصنعت تهران

اجرای دیوارسبز روی پست برق ورودی شرکت فکورصنعت تهران . یک چالش بزرگ اجرای دیوارسبز یر روی دیواربیرونی پست برق بود که ترانس های فشار قوی داخل آن درصورت نفوذ آب به داخل از کار افتاده و دچار آتش سوزی میشد که با سیستم دیوارسبز HIGREENWALL  به مدت ۱سال بعد از اجرا عدم نفوذ آب به داخل پست برق را گارانتی کرد. چالش دیگر کاشت گونه های گیاهی همیشه سبز در ۳ وجه مختلف سایه – سایه آفتاب – تمام آفتاب بوده .

سال اجرا : ۱۳۹۸

متراژ : ۴۹ مترمربع

محل اجرا : تهران جنب پمپ بنزین میرزای شیرازی – شرکت فکورصنعت تهران

سایر پروژه های اجرا شده