بام جمشیدیه

دیوارسبز اجرا شده در روف گاردن منزل شخصی در مجتمع بام جمشیدیه جلوه خاصی به بام سبز اجرا شده بخشیده و بیشتر مهمانها ترجیح میدهند محفل دورهمی خود را درکنار دیوارسبز  که حس شادابی خاصی القا برگذارکنند و در کنار آن عکس بگیرند.

سال اجرا : ۱۳۹۷

متراژ : ۲۰ مترمربع

محل اجرا : تهران- جمشیدیه

سایر پروژه های دیوارسبز