رستوران ماتادور

دیوارسبز اجراشده در چندسطح منقطع با سیستم آبیاری و تغذیه هوشمند یکپارچه با بیش از 20 گونه گیاهی متنوع.

سال اجرا : 1397

متراژ : 55 مترمربع

محل اجرا : تهران فرمانیه  – پارک سنتر

سایر پروژه ها