رستوران مهمت

اجرای دیوارسبز با بیش از 50 گونه گیاهی متنوع یکی از بینظیرتزین دیوارهای سبز دنیا ازنظر تنوع گیاهی کاشت درختچه آشیانه پرنده به قطر ۲متر طول برای اولین بار.

سال اجرا : 1398

متراژ: 60مترمربع

آدرس : سعادت آباد رستوران مهمت

سایر پروژه های اجرا شده