رویان دارو اداری ۲

دیوارسبز اجرا شده در ۴ طیقه مجرا با یک سیستم آبیاری و تغذیه واحد با  گونه های گیاهی متنوع.

سال اجرا : ۱۳۹۹

متراژ : ۲۰ مترمربع

محل اجرا :  تهران خیابان سمیه شرکت دارویی رویان دارو

سایرپروژه های اجرا شده