رویان دارو – اداری اول

دیوارسبز اجرا شده در ۴ طیقه مجرا با یک سیستم آبیاری و تغذیه واحد با  گونه های گیاهی متنوع.

سال اجرا : ۱۳۹۹

متراژ : ۲۷ مترمربع

محل اجرا :  تهران خیابان سمیه شرکت دارویی رویان دارو

سایر پروژه های اجرا شده