سام اسپورت هال

دیوارسبز در باشگاه های ورزشی دارای فواید بسیاری است از مهمترین آنها تهویه هوا و ایجاد حس سرزندگی و روحیه بخش میباشد.

سال اجرا : ۱۳۹۶

متراژ: ۲۲ مترمربع

محل اجرا‌ : تهران پاسدارارن – سام اسپورت هال

سایر پروژه های اجرا شده