رستوران ایتالیایی سلیس

دیوارسبز اجرا شده با سیستم هیدروپونیک باحداقل ضخامت کاشت . تنوع ۷گونه گیاهی با مقاومت بالا و ۴فصل سبز.تامین نورموردنیاز گیاهان با نورمصنوعی.

سال اجرا : ۱۳۹۷

متراز‌:‌ ۴۵مترمربع

محل اجرا : تهران- بلواراندرزگو برج دیانا

سایر پروژه های اجرا شده