نمایشگاه بین المللی تهران

دیوارسبز اجرا شده در ۳مقطع جداگانه با سیستم آبیاری و تغذیه اتوماتیک یکپارچه .

سال اجرا : ۱۳۹۶

متراژ : ۶۰ مترمربع

محل اجرا : نمایشگاه بین المللی تهران روبروی سالن۶

سایر پروژه های انجام شده