رویال آدرس – الهیه

 

Mehmet رستوران- سعادت آباد

دنیای شکلات – بلواراندرزگو

 سام  پاسداران

فکورصنعت تهران

رستوران ماتادور -رویال پارک

رویال سعادت آباد 

 

نمایشگاه بین المللی تهران 

 

 

رستوران زیگ زاگ -تهران سعادت آباد

 

 

SMP پروژه

 

 

 جمشیدیه

 

 رستوران Soleis

بالکن مسکونی – صاحبقرانیه

 مسکونی – اداری