گیاهان دیوارسبز داخلی (محیط داخل ساختمان):

تامین شرایط محیطی مناسب برای استمرار بقا و سرزندگی بافت زنده دیواره های سبز بسیار مهم میباشد لذا قبل از توضیح درباره گیاهان به نکات مهم پیشگیرانه از آسیب دیدن احتمالی گیاهان دیوارسبز Indoor میپردازیم.

پس از کاشت گیاهان در دیوار سبز داخلی حتما باید شرایط عمومی نگهداری رعایت گردد تا گیاهان دچار آسیب دیدگی نشوند.قطع آب و برق ولو به مدت کوتاه سبب ایجاد اختلال در سیستم هوشمند آبیاری و کوددهی دیواره های سبز شده و شوک رطوبتی وارده موجب آسیبهای جزیی و کلی به سیستم شده و نتیجه آن تضعیف و نابودی کل و یا بخشی از گیاهان است. لذا موکدا توصیه می شود تدابیری اندیشه شود که از بروز قطع آب و برق پیشگیری گردد.توجه کافی صورت گیرد تا حین عملیات دکوراسیون داخلی و یا نظافت فضاها از تماس مواد پاک کننده و رنگ و …  بر شاخ و برگ گیاهان پیشگیری شود.

– نور مورد نیاز برای فتوسنتز وٖ رشد گیاهان پوششی دیوارسبز :

نیاز نوری گیاهان پوششی دیوارسبز داخلی باید بین ۱۲۰۰تا ۱۵۰۰ لوکس میباشد و به مدت ۱۲-۱۶ ساعت در طول روز است.  درصورتیکه  نور داخل ساختمان کم باشد میتوان از لامپ های LED ویا SMD با فاصله مناسب از گیاهان استفاده کرد. به دلیل پیشگیری از ایجاد اختلال در دوره فتوپریودیسم گیاهان لازم است تنظیمات تایمرسیستم  روشنایی مصنوعی به نحوی تنظیم گردد که این منابع در طول شب خاموش باشند.

– تامین و حفظ دمای مناسب برای سلامت گیاهان پوششی دیوارسبز :
گیاهان پوششی دیوارسبز داخلی به تغییر درجه حرارت ناگهانی بسیار حساس میباشند ,  و به گیاهان استرس بد وارد میشود  باید دمایی متعادل حدود ۱۹ تا۲۶ درجه سانتیگراد برای حفظ سلامتی گیاهان رعایت شود که نتیجه آن استرس خوب میباشد که درنهایت باعث رشد چشمگیر گیاهان میشود. در فضاهای داخلی از گشودن دربها، پنجره ها ، سقفهای متحرک و …. در ساعاتی از روز که تابش نور بالاست و تابش مستقیم نور بر دیواره های سبز، آنها را از شرایط Indoor خارج نماید پرهیز شود چرا که این امر سبب شوک رطوبتی و حرارتی به گیاه و نهایتا آسیب به آن می شود

– تامین آب سالم با فشار مناسب برای گیاهان پوششی دیوارسبز :

سیستم آبیاری در دیوارسبز Higreenwall بصورت اتوماتیک میباشد و از طریق اپلیکیشن قابل مانیتور و کنترل میباشد از همینرو هیچ نگرانی از بابت آبیاری گیاهان وجود نخواهد داشت تنها باید میزان فشار آب معادل ۳ بار بالای دیوار سبز توسط خریدار تامین گردد. گیاهان پوششی دیوارسبز نسبت به کمبود و یا آبیاری زیاد بسیار حساس میباشند و دچار آسیب میشوند . تنها در سیستم دیوارسبز هیدروپونیک اندازه گیری میزان سختی آب مهم میباشد که در صورت نیاز از فیلترهای مناسب برای جلوگیری از رسوب املاح استفاده میشود.