+
×

 

 

 

 

دیوار سبز با سیستم هیدروپونیک

بدون نیاز به خاک ، مناسب برای همه نوع شرایط آب و هوایی