LOGO-HIGREENWALL

بزرگترین دیوارسبز ایران – دیوارسبز اطلس مال

دیوارسبز-چیست

بزرگترین دیوارسبز ایران بزرگترین دیوارسبز

بزرگترین دیوارسبز ایران

بزرگترین دیوارسبز ایران کدام است و با چه سیستم اجرا شده اند و در کجای کشور قرارگرفته است؟ شاید برای شما جالب باشدبدانید که یکی از بزرگترین دیوارسبزهای جهان در ایران و در شهر تهران در منطه نیاوران اجرا شده است و ما در اینجا به معرفی بزرگترین دیوارسبز ایران خواهیم پرداخت و تمام جزيیات اجرایی و نوع گونه گیاهان بکار برده شده و همچنین سیستم آبیاری و تمامی جزئیات دیگر آنرا بررسی خواهیم کرد.

بزرگترین دیوارسبز ایران در تهران ضلع جنوبی پارک نیاوران مجتمع تجاری اداری اطلس مال در سال ۱۳۹۹بر روی نمای خارجی و داخل محوطه های اداری در مقاطع مختلف  اجراشده است.

دیوارسبز-اطلس-مال

متراژ بزرگترین دیوارسبز ایران چقدر است؟

۲۰۰۰ مترمربع مساحت کل دیوارسبز اجرا شده در پروژه اصلس مال میباشد که به دو بخش دیوارسبز داخلی و دیوارسبز نمای خارجی تقسیم شده اند. دیوارهای سبز داخلی در لابی و راهروهای اداری و ویدهای تجاری درمجموع به متراژ ۵۰۰مترمربع و دیوارهای نمای خارجی بر روی نمای شمالی- ورودی درب شمالی-نمای شرقی و ورودی نمای شرقی در مجموع حدود ۱۵۰۰ مترمربع اجرا شده است.

دیوارسبز-طبیعی-اطلس-مال

چالش های دیوارسبز اطلس مال؟

 

دیوار سبز به عنوان یک موجود زنده نیاز به مراقبت و نگهداری خاصی دارد، حال آنکه دیوار سبز و فضای سبزی باوسعت پروژه اطلس مال به علت لکه گذاریهای خاص خود، یعنی گستردگی فضای سبز در ۷۰ متر ارتفاع و جانمایی آن در فضای بیرونی که از ضلع جنوب در معرض نور پرتداوم جنوب، از ضلع غرب در معرض باد غالب منطقه که غرب به شرق میباشد و به تبع آن کج بارش باران، تگرگ و برف که علاوه بر برهم زدن تعادل سیستم آبیاری، میتوانند مستقیماً گیاهان این ضلع را تحت تأثیر ضربه یا یخزدگی قرار دهند و نهایتاً ضلع شمال که بدون تابش نور خورشید مسئله را در همین نگاه اول دشوار میکند. گیاهان گرچه در یک منطقه اقلیم هستند، اما همین گوناگونی شرایط جهات مختلف، سرعت و نحوه رشد را به شدت تحت تأثیر خود قرار میدهند که نشان دهنده التزام اهمیت انتخاب گیاهان میباشد که مشاور ذی صالحی را که گیاهان مناسب دشت تهران و نحوه عملکرد آنها در شرایط مختلف را بشناسد طلب میکند.

گیاهان داخلی از شرایط جوی بیرون بی بهره هستند و میبایست با نور مصنوعی تغذیه شوند، انتخاب گیاه و نور مناسبی که طیف نوری مشابه نور خورشید داشته باشند، نظیر المانهای متال هالیدها و المانهای بخارات سدیم و یا لامپ دیگری ضمن توجه به این نکته بسیار مهم که با توجه به اینکه فضای سبز داخلی به بیش از ۵۰۰ مترمربع میرسد نباید به شکل غیر کنترل شده گرما به محیط بیفزایند اهمیت موضوع را دو چندان میکند و نشاندهنده نیاز مبرم به شرکت و افراد حاذقی میباشد که ضمن داشتن دانش کافی، تجربه کافی نیز داشته باشد.

چالش بزرگ بعدی موضوع آبیاری و سیستم آبیاری است، اینکه سیستم آبیاری باید مستقیم باشد، به این معنی که آب زهکشی شده و به فاضالب متصل شود، یا اینکه چرخه ای باشد، اینکه آبیاری به چه میزان و در چه فواصل زمانی انجام شود، توجه به این مسئله که ضلع جنوبی فضای بیرونی دارای بیشترین نرخ تبخیر هستند و نمای شمالی دارای کمترین نرخ تبخیر آب است، اشباع شدن نمای سبز غربی در صورت کجبارش، کم شدن و افزوده شدن آب به سیستم چرخهای در این سیستم همه و همه از نخستین و ابتدایی ترین چالشهایی است که در این سیستم موجود است. تغذیه آب و نحوه کود دهی از دیگر مشکالت این سیستم است.

انتخاب محیط کشت از چالشهای بسیار مهم این پروژه است. انتخاب محیط کشتی که نه سیستم دیوار خارجی را به شکل غیرمتعارف و حساب نشده سنگین کند و نه در محیط داخل موجب انتشار بوی رطوبت و نم و محیط مساعد برای پرورش حشرات موزی و پخش آنها در محیط داخل شود.

زیرساخت لازم، انتخاب شبکه آبرسانی مناسب که با هد ارتفاعی ۷۰ متر دیوار سبز بیرونی سازگار باشد، تعبیه اتاق یا اتاقهای پمپ از چالشهای این شبکه آبرسانی است.

ازآنجاکه پروژه خصوصاً در بدو افتتاح و بازگشایی در کانون توجهات قرار میگیرد، میزان پوشش در زمان افتتاح و توجه به مسائل پیشکشت بسیار حائز اهمیت است؛ که نیاز به مشاوره بسیار قوی جهت پیشکشت این مقدار گیاه را لازم میدارد.نگهداریهای دو بازرسیها شدید و دقیق، فنی و روزانه و ثبت و ضبط دقیق وضعیت گیاهان، وجود ذخیره ای ازگونه های مختلف برای تعویض، پیشبینی تمهیداتی برای عدم گسترش بیماری احتمالی خاک و تمامی مسائلی ازاین دست حضور تیمی آموزشدیده برای تعمیر و نگهداری ملزم میدارد.

سیستم-دیوارسبز-اطالس-مال

سوال های مطرح شده از طرف کارفرمای اطلس مال از شرکتهای دیوارسبز؟

با توجه به حساسیت کارفرما و مشاور به علت متراژ بالای دیوارسبز و موقعیت خاص پروژه اطلس مال از ۵۲ شرکت مجری دیوارسبز در جهان دعوت به عمل آمد تا در مناقصه دیوارسبز شرکت کنند و علاوه بر پیشنهاد قیمت سیستم اجرایی خود را توضیح دهند و با توجه به طراحی دیوارسبز در زونهای ارتفاعی مختلف و شرایط محیطی متعددپاسخگوی سوالات فنی باشند.در زیرتعدادی از سوالات فنی و جواب آنها را برای شما عنوان میکنیم: 

 1. راهکار آن شرکت و جوینت خارجی برای تعویض یا ترسیم قسمتی از فضای سبز باتوجه به بستر پیشنهادی چیست؟

  در نواحیی که بر اثر ضربه و یا هرعلتی آسیب ببیند پوسته هیدروپونیک به راحتی قابل تعویض میباشد و مجددا گیاهان کاشته خواهند شد.

 2. پیشنهاد آن شرکت برای دتایل فصل مشترک فضای سبز با سایر قسمتهای نما مانند کرتین وال شیشه ای یا سرامیک چیست؟

  دربخش دیوارسبز با توجه به قابل انعطاف بودن پوسته هوشمند هیدروپونیک دیوارسبز برو روی هرسطحی قابل اجرا میباشد و برای محل برخورد به قسمتهایی ار نما و کرتین وال شیشه ای فلاشینگ های مخصوص بدون هیچگونه مشکل خاصی اجرا خواهد شد و دیتایل اجرایی هرکدام جداگانه به کارفرما تحویل میگردد.

 3. پیشنهاد آن شرکت و جوینت خارجی جهت انتخاب اولیه و کلی گیاهان باتوجه به موقعیت متفاوت قرارگیری گیاهان در نما و فضاهای داخلی چیست؟ چه سهمی از گیاهان در داخل کشور تامین خواهد شد؟  دربخش دیوار سبز با توجه به اجرای دیوارسبز بر روی نمای خارجی ویا داخلی و براساس میزان رطوبت ،نور،ارتفاع ، میزان تابش نور وسایه لیست گیاهان برای انتخاب در اختیار کارفرما قرار میگیرد (همه گیاهان از داخل تامین میشوند) .
 4. روش، سیستم و سناریوی پیشنهادی آن شرکت برای آبیاری و تغذیه فضای سبز داخلی و خارجی به تفکیک عمودی و افقی چیست؟

  در بخش دیوار سبز لوله های آب از جنس پلی اتیلن به قطر 2.5 سانت که در هر 6متر ارتفاع 1 لاین اجرا میشود به اطاق کنترلر انتقال پیدا کرده و توسط اتصلات به فیترها و شیر برقی و مخزن کودشیمیایی متصل میشوند.در بخش روف گاردن و باکس های داخلی سیستم آبیاری به صورت تمام اتوماتیک با کنترلر مرکزی می باشد. محلول کوددهی و آفت کش ها در تانک جدا برنامه ریز می گردد که بر اساس  برنامه غذادهی فصلی در سیکل آبیاری تزریق خواهد شد.

 5. راهکار پیشنهادی آن شرکت جهت جلوگیری از انتشار و سرایت بیماری گیاهی و یا خاکی در بخشی از دیوار به دیگر قسمتها چیست؟

  با بازدید های دوره ای سریع و کنترل از شیوع هر گونه آفت و بیماری جلوگیری خواهد شد و در صورت بروز با بازدید های روزانه با موثرترین روش ها به سرعت کنترل خواهد گردید . علاوه بر آن استفاده از قارچ کش ها و آفت کش ها در سیستم آبیاری به صورت فصلی امکان ایجاد هر گونه بیماری را به حداقل خواهد رساند.

 6. راهکار آن شرکت برای کنترل و مهار بوی خاک، نم و رطوبت و حیوانات موذی علی الخصوص در فضاهای داخلی چیست؟

  سیستم آبیاری و جریان ورود و خروجی های آب در دیوار سبز بسیار عالی انجام میشود و هیچگونه بوی نا و ماندگی رطوبت درفضای داخلی نخواهد کرد و با توجه به اینکه پوسته هوشمند هیدروپونیک از لایه های کامپوزیت میباشد و خاکی درسیستم وجود ندارد هیچونه حشرات موذی و کرم در دیوارسبز داخلی نخواهیم داشت.

 7. طول عمر بستر کاشت پیشنهادی چقدر است و در چه شرایطی لازم است که تعویض شود؟

  دربخش دیوارسبز ، پوسته ها تویلد کاخانه جات آلمان هستند و دارای 20 سال گارانتی و شرکت گرین استودیو 10 سال کل سیستم هوشمند و پوسته هیدروپونیک را گارانتی میکند، البته عمر پوسته بسیاربیشتر از مدت زمانی است که گارانتی شده ایت و در طول این مدت هرگز نیاز به تعویض و یا مرمت ندارد.

 8. راهکار پیشنهادی آن شرکت برای روش کاشت و نگهداری گیاهان روی Bio Facade باتوجه به سرعت زیاد بالا در ارتفاع های فوقانی، تگرگ و تابش مستقیم و طولانی مدت آفتاب چیست؟

  پوسته هیدروپونیک در انواع مختلفی تولید میشود که هرکدام مخصوص شرایط محیطی خاصی مثل آفتاب شدی ویا مقاومت دربرابر تگرگ وباد شدید در طبقات مختلف میباشد ودر پروژه تراس بیروت نیز اجرا شده است ،گیاهان نیز نسبت به شرایط خاص متفاوت انتخاب خواهند شد و بطو مثال گیاهان طبقه اول ساختمان با گیاهان طبقات فوقانی متفاوت خواهندبود، بدلیل اینکه رشد ریشه گیاهان در پوسته هیدروپونیک مانند سایرسیستم های باکسی و گلدانی محدود نمیباشد و درسرتاسر پوسته رشد میکند ، گیاه کاملا به بستر رشد خودکه همان پوسته هیدروپونیک است متصل شده و هرگز با بادشدید به سادگی کنده نخواهد شد حتی میتوان در پوسته انواع درختچه را نیز کاشت با مقاومت بالا در برابر باد شدید.

 9. پیشنهاد آن شرکت و جوینت خارجی برای نورپردازی (زیبایی و فتوسنتز) فضای سبز داخلی و خارجی به تفکیک عمودی و افقی چیست؟ تامین چه میزان لوکس نور الزامی است؟

  در سیستم دیوارسبز گرین استودیو هرگونه نورپردازی به راحتی قابل اجرا بوده و دست طراحان باز میباشد در صورت نیاز شرکت جوینت با گرین استودیو که در زمینه لایتینگ دیزاین متخصص میباشد و پروژه های متعددی در خاورمیانه انجام داده است و با سیستم دیوارسبز گرین استودیو کاملا آشنا بوده و پروژه های مشترک زیادی اجرا کرده است معرفی میگردد .

  با توجه به اهمیت بالای میزان نور و روشنایی برای رشد گیاهان در فضای داخل حتماً میزان نورموردنیازو نوع و تعداد ابزار روشنایی توسط مهندسین شرکت گرین استودیو  محاسبه و به منظور تامین لوکس ایده آل برای رشد گیاهان هنگام اجرای پروژه اعلام خواهد شد.

  برای بام  سبز نور پردازی مورد نیاز برای باکس های کشت داخلی بر اساس نقشه های ارائه شده مناسب نبوده و با توجه به طراحی کاشت، نیاز به طراحی دوباره برای در نظر گرفتن نوع سیستم نوری و ارتفاع مناسب آن خواهد بود.

 10. راهکار پیشنهادی آن شرکت برای جلوگیری از یخ زدگی آب یا بستر در فصل سرد سال چیست؟ در بخش دیوار سبز  همانطور که گفته شد از پوسته های مختلف برای شرایط آب و هوایی خاص استفاده خواهد شد و همچنین سنسورها و ابزار کنترلر و نگهداری مخصوص درنظرگرفته خواهد شد.
 11. آیا پروژه فضای انحصاری گلخانه یا فضای مشابه به جهت موضوع نگهداری و بهره برداری نیاز دارد، در صورت نیاز متراژ حدودی و ملزومات مدنظر چیست؟

  برای بخش دیوار سبز  نیاز به گلخانه جهت نگهداری گیاهان نبوده و تنها در صورت در نظر گرفتن گلهای فصلی بنا به درخواست سیستم مدیریت اطلس مال و بر اساس متراژ مورد استفاده از آنها، می توان تمهیدات لازم جهت تولید گل های فصلی را برای مجموعه در نظر گرفت.

 12. جهت نصب و اجرای فضای سبز چه تمهیداتی مانند جرثقیل، کلایمر یا… نیاز دارید؟

  با توجه به نقشه ها نیاز به داربست ، کلایمر ، جرثقیل و بالابر می باشد که نوع مشخص آنها به تفکیک به صورت موضوعی برای هر بخش عنوان خواهد شد. علاوه بر آن تحویل کلیه تجهیزات و کالاهای مورد استفاده در محل دقیق پروژه خواهد بود که بر عهده ی کارفرمای محترم می باشد.

دیوارسبز اطلس مال با کدام سیستم اجرا شد؟

پس از بررسی تمامی سیستم های دیوارسبز جهان مطمئن ترین روش که حداقل نیاز به نگهداری را داشته باشد و تنوع گیاهی بالا و پوشش سبز خیره کننده ای را بدهد انتخاب شد.سیستم دیوارسبز هیدروپونیک بعنوان بهترین روش انتخاب و طراح کاشت گیاهان پاتریک بلان patrickblanc فرانسوی شد. 

سیستم-دیوارسبز-هیدروپونیک

بزرگترین دیوارسبز ایران دریک سطح ایجاد نشده و در قطعات متعدد بر روی نمای خارجی ساختمان و داخل وید طبقات اداری اجراشده است.دیوارسبز داخلی باتوجه به عدم دسترسی به نور خورشید نیازبه روشنایی مصنوع داردکه با محاسبه متراژ و میزان لوکس موردنیاز تعداد پرژکتورهای مخصوص محاسبه شده است.

بهترین-دیوارسبز

لیست گیاهان دیوارسبز اطلس مال

بزرگترین-دیوارسبز-ایران

گیاهان دیوارسبز اطلس مال به دو دسته گیاهان دیوارسبز داخلی و گیاهان دیوارسبز خارجی تقسیم شده اند. گیاهان دیوارسبز داخلی با توجه به عدم دسترسی به نور طبیعی با پروژکتورهای مخصوص نورپردازی میشوند و گیاهان دیوارسبز خارجی با توجه به زون های مختلف از گیاهان سایه دوست ومقاوم به سرما تا گیاهان آفتاب دوست انتخاب شده اند.

میتوانید لیست گیاهان اجرا شده را دانلود کنید:  PDF