LOGO-HIGREENWALL

۲۰ دلیل برای استفاده از گرینوال در روف گاردن

دیوارسبز-چیست

بیست مزیت استفاده از گرینوال در روف گاردن استفاده از دیوارسبز در روف گاردن (باغ بالای ساختمان) دارای مزایای متعددی است که می‌تواند برای محیط زندگی و طراحی فضای سبز مفید باشد. در ادامه، بیست مزایای استفاده از دیوارسبز در روف گاردن آورده شده است: ۱. **بهبود کیفیت هوا**: دیوارهای سبز اکسیژن تولید می‌کنند و […]

گرینوال در روف گاردن

بیست مزیت استفاده از گرینوال در روف گاردن

استفاده از دیوارسبز در روف گاردن (باغ بالای ساختمان) دارای مزایای متعددی است که می‌تواند برای محیط زندگی و طراحی فضای سبز مفید باشد. در ادامه، بیست مزایای استفاده از دیوارسبز در روف گاردن آورده شده است:

۱. **بهبود کیفیت هوا**: دیوارهای سبز اکسیژن تولید می‌کنند و به تصفیه هوا کمک می‌کنند.

۲. **کاهش تابش حرارتی**: گیاهان دیوارسبز می‌توانند از تابش حرارتی خورشید جلوگیری کنند و دمای محیط را کاهش دهند.

۳. **عایق حرارتی و صوتی**: دیوارهای سبز می‌توانند عملکرد بهتری از نظر عایق حرارتی و صوتی داشته باشند.

۴. **کاهش انعکاس نور**: انعکاس نور خورشید توسط دیوارهای سبز کمتر می‌شود که می‌تواند به کاهش گرمای معمولی ساختمان کمک کند.

۵. **جذب آلاینده‌ها**: گیاهان دیوارسبز می‌توانند آلاینده‌های هوا را جذب کرده و از تلفیق آنها با محیط جلوگیری کنند.

۶. **زیبایی و طراحی**: افزودن دیوارهای سبز به روف گاردن زیبایی و جلبه به فضا می‌دهد.

۷. **منبع طبیعی سایه**: دیوارهای سبز می‌توانند به عنوان یک منبع طبیعی برای سایه‌اندازی در روف گاردن استفاده شوند.

۸. **بهبود روانی**: حضور گیاهان در محیط می‌تواند بر روانی افراد مؤثر باشد و استراحت روانی را بهبود ببخشد.

۹. **کشاورزی شهری**: امکان کشاورزی در روف گاردن‌های دیوارسبز ایجاد می‌شود که می‌تواند تولید محصولات خوراکی را تشویق کند.

۱۰. **کاهش مصرف انرژی**: کاهش تابش حرارتی به منزله کاهش مصرف انرژی برای خنک کردن فضا می‌شود.

۱۱. **تنوع گیاهان**: می‌توانید انواع مختلفی از گیاهان را در دیوارهای سبز استفاده کنید.

۱۲. **حفاظت از ساختمان**: دیوارهای سبز می‌توانند از ساختمان در مقابل باران، برف و باد حفاظت کنند.

۱۳. **مکان برای گذراندن وقت**: روف گاردن با دیوارهای سبز می‌تواند یک مکان ایده‌آل برای گذراندن وقت و استراحت باشد.

۱۴. **پوشش سطح**: از دید زیبایی، دیوارهای سبز می‌توانند سطح‌های خشک و بدون جلب توجه را پوشش دهند.

۱۵. **کاهش جریان آب سطحی**: دیوارهای سبز می‌توانند از جریان آب سطحی جلوگیری کنند و به تحت فشار قرار گرفتن سیستم‌های آبیاری کمک کنند.

۱۶. **منبع تغذیه برای حیوانات**: گیاهان دیوارسبز می‌توانند منبع تغذیه برای حشرات و پرندگان باشند.

۱۷. **کاهش انبوهی از سطح ساختمان**: دیوارهای سبز می‌توانند به کاهش انبوهی از ساختمان‌ها در مراکز شهری کمک کنند.

۱۸. **جلب حرکت انسانی**: روف گاردن‌های دیوارسبز ممکن است به افراد انگیزه دهنده‌تری برای حرکت و فعالیت فیزیکی دهند.

۱۹. استفاده از فضای غیرفرسوده.

۲۰. حداقل نیاز به نگهداری نسبت به سایر فضاهای سبز روف گاردن.

استفاده از گرین وال یا دیوارهای سبز در روف گاردن دارای مزایای زیادی است که می‌تواند این فضا را بهبود دهد و جذابیت آن را افزایش دهد. در ادامه، ده دلیل برای استفاده از گرین وال در روف گاردن آورده شده است:

1. **بهبود کیفیت هوا**: گیاهان دیوارسبز اکسیژن تولید می‌کنند و به تصفیه هوا کمک می‌کنند.

2. **کاهش تابش حرارتی**: دیوارهای سبز می‌توانند از تابش حرارتی خورشید جلوگیری کنند و دمای محیط را کاهش دهند.

3. **کاهش انعکاس نور**: انعکاس نور خورشید توسط دیوارهای سبز کمتر می‌شود که می‌تواند به کاهش گرمای معمولی ساختمان کمک کند.

4. **عایق حرارتی و صوتی**: دیوارهای سبز می‌توانند عملکرد بهتری از نظر عایق حرارتی و صوتی داشته باشند.

5. **کاهش مصرف انرژی**: کاهش تابش حرارتی به منزله کاهش مصرف انرژی برای خنک کردن فضا می‌شود.

6. **تنوع گیاهان**: می‌توانید انواع مختلفی از گیاهان را در دیوارهای سبز استفاده کنید.

7. **جذب آلاینده‌ها**: گیاهان دیوارسبز می‌توانند آلاینده‌های هوا را جذب کرده و از تلفیق آنها با محیط جلوگیری کنند.

8. **بهبود روانی**: حضور گیاهان در محیط می‌تواند بر روانی افراد مؤثر باشد و استراحت روانی را بهبود ببخشد.

9. **کشاورزی شهری**: امکان کشاورزی در روف گاردن‌های دیوارسبز ایجاد می‌شود که می‌تواند تولید محصولات خوراکی را تشویق کند.

10. **فضای سبز در شهر**: روف گاردن‌های دیوارسبز می‌توانند به افزایش فضای سبز در شهرها کمک کنند و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان را فراهم کنند.